Minor «Компьютерлік дизайн және графика»

Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы.

Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен айналысатындардың саны күн санап артып келеді. Қазіргі кез-келген мекемеде кей уақытта газеттер мен журналдарға жарнамаларға тапсырыс беру немесе жарнамалық парақшалар мен буклеттер басып шығару қажеттілігі туындайды.

Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен безендірумен үшін ғана емес, педагогика, коммерция, ғылым мен  медицина    салаларында  алуан түрлі ақпаратты көрнекі түрде көрсету үшін сызбалар, графиктер, диаграммалар жасау үшін қолданылады.

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Кәсіби компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу әдістерін оқыту  және оларды кәсіби қызметте қолдану дағдыларын қалыптастыру  

Зерттелетін процестер мен жүйелердің компьютерлік модельдерін әзірлеу және оларды жобалық, конструкторлық және технологиялық шешімдердің оңтайлы нұсқаларын анықтау үшін қолдана алу.

Заманауи графикалық редакторлардың ( Corel DRAW, Adobe Photoshop, 3ds max) көмегімен визуалды байланыс нысандарын жасайды және кәсіби қызметте қолданады

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

  1.  

Компьютерлік графика

Компьютерлік графика құралдарын құру, өңдеу және құрастыру үшін қазіргі заманғы графикалық бағдарламаларды зерттеу конструкторлық құжаттарды жасау және жасау үшін графикалық бағдарламаларды зерттеу, қазіргі компьютерлік технологияларды зерттеу. Дизайнерлік қызметте әр түрлі компьютерлік бағдарламаларды қолдану әдістері.

       2.

Компьютерлік моделдеу

Компьютерлік модельдеудің негізгі түсініктері. Күрделі жүйелер. Күрделі жүйелердің сипаттамасы. Күрделі жүйелерді компьютерлік модельдеудің міндеттері. Модельдеудегі жүйелік тәсіл принципі. Модельдеу түрлерін жіктеу. Аналитикалық және имитациялық модельдер. Компьютерлік модельдеу кезеңдері. Модельдеу алгоритмдерін құру принциптері. Модельдеу алгоритмдерінің жалпы құрылымы.

 

       3.

Дизайн нысандарын құрастыру

Тұрғын үй ғимараттарын жобалау негіздері, сәулет ортасын жобалау: интерьер дизайнын жасауда қолданылатын негізгі материалдар және олардың қасиеттері, жаңа композициялық материалдар және олардың қасиеттері жиһаздың жіктелуі мен номенклатурасы: эргономика және жайлылық, интерьердегі жиһаз бен жабдықты нормалау.

 

 

Білім беру