Minor «Азық-түлік қауіпсіздігі және ГМО»

Теориялық және практикалық негіздер ауыл шаруашылығы шикізаты мен азық -түлік қауіпсіздігі; қазақ, орыс және т.б. ауыл шаруашылығы шикізатының қауіпсіздігінің халықаралық стандарттары мен тамақ; тағамның негізгі компоненттерінің гигиеналық сипаттамасы және олардың адам ағзасы үшін маңызы.

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Қауіпсіздік негіздеріне байланысты заңнамалық базаны меңгеру ауыл шаруашылығы шикізаты мен азық -түлік; қажетті заттарды сатып алу қауіпсіздік пен бақылау саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдылар ауыл шаруашылығы шикізаты мен азық-түлік; оқушылардың дағдыларын қалыптастыру және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу дағдылары.

 

Азық-түліктің жаңа технологияларын енгізу кезінде технологиялық тәуекелдерді бағалау мүмкіндігі;

алынған білімді тамақ өнімдерінің химиялық және физикалық қауіпсіздігі туралы пікір қалыптастыру үшін пайдалану; экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін талқылау және анықтау; тағамдық қоспалар мен генетикалық түрлендірілген өнімдерді пайдалану технологиясы бойынша білімді меңгеру

 

Жаңадан әзірленетін технологиялар және өнімдерді талдау және бағалау тәуекел дәрежесі және шараларды анықтау қамтамасыз ету жөніндегі қауіпсіздік

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Азық-түлік қауыпсіздігі негіздері және ХАССП принциптері

Сапа жүйелері. ХАССП принциптері негізінде тамақ өнімдерінің сапасын басқару. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті жүйелері тамақ өнімдерін жасау тізбегіне қатысатын ұйымдарға қойылатын талаптар. Codex Alimentarius комиссиясы қызметінің негізгі бағыттары.

2

Өнімдердің

физикалық және химиялық қауіптілігі

Өнімдердің химиялық қауіпсіздігі. Сыртқы ортадан келетін ластанудың жіктелуі және сипаттамасы. Тағамдық қоспалар, жіктеу және олардың адам ағзасына әсері. Физикалық қауіп факторлары. Электр, магниттік және электр магниттік қауіпсіздігі. Акустикалық және діріл қауіпсіздігі, механикалық қауіпсіздік, жылу және өрт қауіпсіздігі.

3

Генетикалық түрлендірілген организмдер және тағам қауіпсіздігі мәселелері

Гендік түрлендірілген организмдерді (ГМО) алу және пайдалану. ГМО-ны қауіпсіз пайдалану проблемалары. ГМО азық-түлік қауіпсіздігін халықаралық және мемлекеттік реттеу. ГМО өндіру және пайдалану кезіндегі тәуекелдер көздері. ГМО алу және пайдалану кезінде қызметті бақылау және реттеу

Білім беру