Minor «Заманауи ақпараттық технологиялар»

Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуымен күрделі жүйелер мен объектілерді басқаруда интеграцияланған, көп өлшемді Ақпараттық жүйелер мен шешімдерді қолдау жүйелерін құруға және пайдалануға көп көңіл бөлінеді. Кәсіби қызметте заманауи ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелерді білу және қолдану білікті маман жұмысының қажетті элементі болып табылады.

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Білім алушыларды жаңа ақпараттық технологиялардың түрлерімен және ерекшеліктерімен, шешім қабылдауды қолдаудың заманауи ақпараттық технологияларымен, зияткерлік және желілік ақпараттық технологиялармен, оларды кәсіби қызметте туындайтын міндеттерді шешу үшін қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру.

Деректерді өңдеу процесінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану.

  • Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдарын білу.
  • Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі тәсілдерін қолдану.
  • IT-сервистерді пайдалану.
  • Ақпаратты өңдеу және талдау әдістері туралы білімдерін көрсету.
  • Салыстырмалы талдау және деректерді өңдеу технологияларын таңдау.
  • Қолданбалы есептерді шешу үшін деректерді өңдеу технологиясын қолданыңыз.
  • Ақпаратты өңдеудің негізгі технологиялары мен құралдарын меңгеру.

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

  1.  

Ақпаратты өңдеу технологиялары

Ақпарат, технология аспектілерінің жалпы түсініктері. Заманауи ақпараттық технологияларды зерттеу. Ақпаратты өңдеу тәсілдері мен режимдері. Мәтіндік, графикалық және кестелік деректерді өңдеу технологиясы. Мультимедиа технологиясы. Деректерді жинақтаудың ақпараттық процесі. Деректер базасы. Деректермен алмасу процесі. Қолданбалы есептерді шешу үшін компьютерлік технологияларды қолдану.

  1.  

IT қызметтері

Ақпараттық технологиялар мен жүйелер. Ат қызметтері. АТ-менеджмент. Кәсіпорынның IT-инфрақұрылымы. ITSM-IT-инфрақұрылымды басқару моделі. Бизнесті басқаруға сервистік бағдарланған тәсіл. Қызметке бағытталған сәулет-SOA. Интернет қызметтері. Мобильді қызметтер. Бұлтты қызметтер. Ақпараттық қауіпсіздік. IT-аутсорсинг. АТ-аутсорсинг деңгейлері. IT аутсорсинг түрлері.

  1.  

Аналитика және деректерді шоғырландырудың электрондық құралдары

Функцияларды пайдалану, MS Excel-де тізімдерді басқару. Деректерді сұрыптау және сүзу арқылы талдау. Жұмыс парақтарын құрылымдау арқылы деректерді талдау. Жиынтық кестелерді қолдана отырып деректерді талдау. Алмастыру кестелерін қолдана отырып деректерді талдау. Сценарий менеджерін қолдана отырып деректерді талдау. Аналитикалық құралдар пакетін қолдана отырып статистикалық деректерді талдау.

 
Білім беру