«Абай облысы флорасы мен фаунасы» студенттік ғылыми үйірмесі

Мақсаты

Студенттік ғылыми қоғам қызметінің мақсаты студенттердің және басқа мүшелердің ғылыми шығармашылық кеңістігінде өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау, олардың интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыру және дамыту, Абай Қазақстан облысының өсімдіктер мен жануарлар әлемі туралы білімдерін кеңейту және тереңдету болып табылады..

Міндеттері
- студенттерді өздік ғылыми-зерттеу дағдыларына үйрету;
- шығармашылық ойлауын және практикалық мәселелерді шешудің оңтайлы тәсілдері таба білу қабілетін, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін көпшілік алдында өз ойын ашық білдіре алу қабілеттерін қалыптастыру;
- өзіндік дәстүрлері бар студенттердің біртұтас ғылыми қоғамдастығын қалыптастыру; студенттер мен оқытушылар арасында СҒҚ идеяларын насихаттау;
- студенттердің ғылыми шығармашылық нәтижелерін тәжірибеге енгізуге және жүзеге асыруға жәрдемдесу;
- ғылыми қызметке бейімділігі бар ең қабілетті студенттерді анықтау және қолдау;
- түрлі деңгейдегі түрлі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
- басқа мекемелердің СҒҚ тәжірибе алмасу және бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында серіктестік;
- студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарында жаңа технологияларды қолдану;
- СҒЗЖ нәтижелерінмен үнемі жаңартылып отыратын ақпараттық база құру;
- Абай облысының флорасын зерттеу;
- Абай облысының омыртқасыздар фаунасын зерттеу;

- Абай облысының омыртқалылар фаунасын зерттеу.

  • Ұйым басшысы:Хромов Виктор Анатольевич - биология ғылымдырың кандидаты, доцент; Куанышбаева Меруерт Галымовна - биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор; Полевик Василий Владимирович - маман
  • Телефон:+7(775)798-97-18
  • https://www.instagram.com/shakarim_kend