Корпоративтік басқару

 
Директорлар кеңесі
 
Басқарма
 
Корпоративтік хатшы
 
Ішкі аудит қызметі
Университет