«Академиялық жазу» студенттік ғылыми үйірмесі

Үйірменің мақсаты:

– үйірменің негізгі мақсаты-студенттерге ғылыми жұмыстар жазу үшін академиялық жазу негіздерін үйрету (Diploma Project, Thesis, Research Proposal, Critical Review, Scientific project, Scientific Article)

Тапсырмалар:
1.Ағылшын тілінде академиялық жазудың негізгі принциптерін үйрету;
2.Студенттердің идеяларды "академиялық" тілмен жеткізу қабілетін дамыту;
3. Ғылыми жұмыстардың құрылымы туралы білімді қалыптастыру;
4. Referencing және APA Style туралы білімді қалыптастыру.
5. Студенттердің зерттеу сұрақтарын (Research Question) құрастыру қабілетін дамыту.
6. Зерттеудің негізгі әдістерін үйрету.