«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегерлері

Университет
Мукаев Жандос Толеубекович
Мукаев Жандос Толеубекович

PhD, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2022 жыл


Жолымбаев Оралтай Муратканович
Жолымбаев Оралтай Муратканович

физика-математика ғылымдарының кандидаты,доцент

Алған күні: 2021 жыл


Берикханова Гульсара Еженхановна
Берикханова Гульсара Еженхановна

педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2017 жыл


Берикханова Гульназ Еженхановна
Берикханова Гульназ Еженхановна

физика-математика ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2016 жыл


Мукушев Базарбек Агзашевич
Мукушев Базарбек Агзашевич

педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2012 жыл


Панин Михаил Семенович
Панин Михаил Семенович

биология ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2010 жыл


Жолымбаев Оралтай Муратканович
Жолымбаев Оралтай Муратканович

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2009 жыл


Абдишева  Зухра Валиевна
Абдишева Зухра Валиевна

биология ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2009 жыл


Мукушев Базарбек Агзашевич
Мукушев Базарбек Агзашевич

педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2007 жыл


Маусымбаев Серикбай Салимбекович
Маусымбаев Серикбай Салимбекович

педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2006 жыл


Байкадамова Асемгуль Мадениетовна
Байкадамова Асемгуль Мадениетовна

PhD

Алған күні: 2022 жыл


Степанова Ольга Александровна
Степанова Ольга Александровна

техника ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2022 жыл


Касымов Аскар Багдатович
Касымов Аскар Багдатович

PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2021 жыл


Кливенко Алексей Николаевич
Кливенко Алексей Николаевич

PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2021 жыл


Какимов Айтбек Калиевич
Какимов Айтбек Калиевич

техника ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2021 жыл


Сабитова Альфира Нуржановна
Сабитова Альфира Нуржановна

PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2020 жыл


Окусханова Элеонора Курметовна
Окусханова Элеонора Курметовна

PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2020 жыл


Касымов Самат Кайратович
Касымов Самат Кайратович

техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2019 жыл


Қалибекқызы Жанар
Қалибекқызы Жанар

биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2019 жыл


Мирашева Гульмира Оразбековна
Мирашева Гульмира Оразбековна

техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2019 жыл


Нүрымхан Гүлнүр Несіптайқызы
Нүрымхан Гүлнүр Несіптайқызы

техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2018 жыл


Шайханова Айгуль Кайруллаевна
Шайханова Айгуль Кайруллаевна

PhD, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2018 жыл


Амирханов Кумарбек Жунусбекович
Амирханов Кумарбек Жунусбекович

техника ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2018 жыл


Нургазезова Алмагуль Нургазезовна
Нургазезова Алмагуль Нургазезовна

техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2017 жыл


Смольникова Фарида Харисовна
Смольникова Фарида Харисовна

техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2016 жыл


Касымова Жанар Сайлаубековна
Касымова Жанар Сайлаубековна

биология ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2015 жыл


Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна
Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна

химия ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2014 жыл


Мусабаева Бинур Хабасовна
Мусабаева Бинур Хабасовна

химия ғылымдарының кандидаты, профессор

Алған күні: 2013 жыл


Асенова Бахыткуль Кажкеновна
Асенова Бахыткуль Кажкеновна

техника ғылымдарының кандидаты, профессор

Алған күні: 2013 жыл


Какимова Жайнагуль Хасеновна
Какимова Жайнагуль Хасеновна

техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2012 жыл


Касенов  Амиржан Леонидович
Касенов Амиржан Леонидович

техника ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2011 жыл


Абильмажинов Ермек Толегенович
Абильмажинов Ермек Толегенович

техника ғылымдарының докторы, доцент

Алған күні: 2009 жыл


Какимов Айтбек Калиевич
Какимов Айтбек Калиевич

техника ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2009 жыл


Жайлаубаев Далел Тлеугазиевич
Жайлаубаев Далел Тлеугазиевич

техника ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2008 жыл


Токсамбаева  Айман Омаркановна
Токсамбаева Айман Омаркановна

филология ғылымдарының кандидаты,профессор

Алған күні: 2022 жыл


Актанова Айман Советовна
Актанова Айман Советовна

филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Алған күні: 2021 жыл


Жундибаева Арай Канапияновна
Жундибаева Арай Канапияновна

PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2020 жыл


Әубәкірова Қарлығаш Әділханқызы
Әубәкірова Қарлығаш Әділханқызы

PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2020 жыл


Муканова Каршыга Кайроллаевна
Муканова Каршыга Кайроллаевна

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2018 жыл


Куребаева Гульжаухар Ахметовна
Куребаева Гульжаухар Ахметовна

филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2016 жыл


Кадыров Айбар Кабыкенович
Кадыров Айбар Кабыкенович

филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2015 жыл


Жумадилова Гульнар Акановна
Жумадилова Гульнар Акановна

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2014 жыл


Исмаилова Гайнигул Кабидуллиновна
Исмаилова Гайнигул Кабидуллиновна

филология ғылымдарының кандидаты, профессор

Алған күні: 2013 жыл


Токсамбаева  Айман Омаркановна
Токсамбаева Айман Омаркановна

филология ғылымдарының кандидаты, профессор

Алған күні: 2011 жыл


Еспенбетов Арап Слямұлы
Еспенбетов Арап Слямұлы

филология ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2010 жыл


Иманжапаров Мурат Тлегенович
Иманжапаров Мурат Тлегенович

филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2009 жыл


Актанова Айман Советовна
Актанова Айман Советовна

филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2009 жыл


Ердембеков Бауыржан Аманкелдіұлы
Ердембеков Бауыржан Аманкелдіұлы

филология ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2009 жыл


Беленко Оксана Геннадьевна
Беленко Оксана Геннадьевна

психология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2021 жыл


Атантаева Бахыт Жумагазыевна
Атантаева Бахыт Жумагазыевна

тарих ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2021 жыл


Кажиева Жания Хайдаровна
Кажиева Жания Хайдаровна

экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2020 жыл


Зейнуллина Айгуль Жумагалиевна
Зейнуллина Айгуль Жумагалиевна

экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2019 жыл


Оралканова Индира Адылкановна
Оралканова Индира Адылкановна

PhD, қауымдастырылған профессор м.а.

Алған күні: 2018 жыл


Тұрғанбаева Бейбітгүл Шәкәрімқызы
Тұрғанбаева Бейбітгүл Шәкәрімқызы

педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2017 жыл


Хасенова Клара Ергешбаевна
Хасенова Клара Ергешбаевна

экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2015 жыл


Турсунгожинова Гульнар Сайлаухановна
Турсунгожинова Гульнар Сайлаухановна

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2015 жыл


Джумажанова Гульжанар Какимжановна
Джумажанова Гульжанар Какимжановна

психология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2013 жыл


Сатиева Шолпан Серикбосыновна
Сатиева Шолпан Серикбосыновна

психология ғылымдарының кандидаты, профессор

Алған күні: 2012 жыл


Дуйсембекова  Шолпан Дуйсембековна
Дуйсембекова Шолпан Дуйсембековна

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2012 жыл


Газизова  Назигуль Слямболовна
Газизова Назигуль Слямболовна

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2012 жыл


Байсарина Кымбыт Кабидолдина
Байсарина Кымбыт Кабидолдина

тарих ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2011 жыл


Искакова Гульнар Кожагуловна
Искакова Гульнар Кожагуловна

саясаттану ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2010 жыл


Атантаева Бахыт Жумагазиевна
Атантаева Бахыт Жумагазиевна

тарих ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2008 жыл


Сатиева Шолпан Серикбосыновна
Сатиева Шолпан Серикбосыновна

психология ғылымдарының кандидаты, профессор

Алған күні: 2006 жыл


Искакова Гульнар Кожагуловна
Искакова Гульнар Кожагуловна

саясаттану ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2005 жыл


Серикова Айнур Темешовна
Серикова Айнур Темешовна

ветеринария ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Алған күні: 2017 жыл


Сейлгазина Сауле Мукановна
Сейлгазина Сауле Мукановна

ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент

Алған күні: 2014 жыл


Кожебаев Болатпек Жанахметович
Кожебаев Болатпек Жанахметович

ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2014 жыл


Дюсембаев  Сергазы Турлыбекович
Дюсембаев Сергазы Турлыбекович

ветеринария ғылымдарының докторы, профессор

Алған күні: 2011 жыл


Ғылым