«Егерь» студенттік ғылыми үйірмесі

Мақсаты: болашақ аңшылық және аң шаруашылығы бакалаврларының теориялық, ғылыми-практикалық және әдістемелік дайындығының деңгейін көтеру, олардың шығармашылық ойлауын, ғылыми дербестігі мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен орындау дағдыларын дамыту.

Міндеттері:
- ғылыми конференцияларға, үздік ғылыми жұмыстар конкурстарына, ғылыми семинарларға белсенді қатысу;
- дербес ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесін, дағдыларын игеру;
- ғылыми жұмыстын нәтижелерін талдау және талқылау;
- ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жүргізу бойынша тәжірибе алмасу;
- ішкі ұйымдастырушылықты арттыру, оқуға саналы қарау, оқыту процесінде алынған білімді тереңдету және бекіту;
- қабілетті, белсенді және табысты студенттер қатарынан ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар резервін дайындау.

  • Ұйым басшысы:Сатиева Калия Рамазановна - биология доценті, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
  • Телефон:+7(775)986-95-42