Нормативтік құжаттарға сілтемелер

  • Қашықтықтан оқыту бойынша білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарды және қашықтықтан оқыту бойынша және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша онлайн-оқыту нысанында оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №137 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 22 сәуірде №10768 болып тіркелді  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010768
  • Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ Заңы - https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z526
  • Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 6 қазандағы №97 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 10 қазанда №30083 болып тіркелді - https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200030083#z10
  • Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2021 жылғы 3 қарашадағы № 547 бұйрығы. Шағын тіркелген
  • Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 4 қарашада №21579 болып тіркелді, - https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021579#z4
  • Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2010 жылғы 8 ақпандағы №40 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылғы 5 наурызда №6111 болып тіркелді, - https://adilet.zan.kz/rus/docs/V100006111_#z1
Білім беру