Диссертациялық кеңестер құрамы

 
 6D072300/8D05302 – Техникалық физика мамандық/білім беру бағдарламалары бойынша
 
 6D072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша 
 
6D072700 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы», 6D073500 – «Тағам қауіпсіздігі» мамандықтары бойынша 

 

Ғылым