Академиялық кеңес құрамы

2021-2022 оқу жылындағы
Академиялық кеңес құрамы

Академиялық кеңес Төрағасы

Оралканова И.А.

Басқарма мүшесі – Академиялық мәселелер жөніндегі Проректор

Академиялық кеңес Төрағасының орынбасары

Тлемисов У.Б.

Білім беру үрдісін ұйымдастыру департаментінің Директоры

Академиялық кеңес Хатшысы

Исабаева Т.Д.

Шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық кеңес мүшелері

Абдикаримова Т.Т.

Шәкәрім Жоғарғы колледжінің Директоры

Мадиев Т.Б.

Ақпараттық технологиялар орталығының жетекшісі

Мукаев Ж.Т.

Білім сапасын бақылау орталығының жетекшісі

Сатиева Ш.С.

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығының жетекшісі

Нургазезова А.Н.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің жетекшісі

Евлампиева Е.П.

Ғылыми қызметті басқару бөлімінің жетекшісі

Шаймерденова А.Ж.

Ғылыми кітапхана жетекшісі

Саликжанова С.С.

Мансап және жұмысқа орналастыру бөлімінің жетекшісі

Рахымбердиева А.В.

Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының жетекшісі

Рапикова С.А.

Оқу-әдістемелік бөлімінің жетекшісі

Кадыров А.К.

Филология факультетінің деканы

Бодауова Б.Қ.

Гуманитарлық-экономикалық факультетінің деканы

Койгельдинова А.С.

Ветеринария және агроменеджмент факультетінің деканы

Тохтаров Ж.Х.

Инженерлік-технологиялық факультетiнің деканы

Рахымжанова А.М.

Жаратылыстану-математика факультетінің деканы

Абишева Ш.Ш.

Гуманитарлық-экономикалық факультетінің сапаны қамтамасыз ету комиссиясының Төрағасы

Джаманова Г.И.

Ветеринария және агроменеджмент факультетінің сапаны қамтамасыз ету комиссиясының Төрағасы

Кенесбаева Ш.С.

 

Филология факультетінің сапаны қамтамасыз ету комиссиясының Төрағасы

Кыдыралина Л.М.

Жаратылыстану-математика факультетінің сапаны қамтамасыз ету комиссиясының Төрағасы

Нұрымхан Г.Н.

Инженерлік-технологиялық факультетiнің сапаны қамтамасыз ету комиссиясының Төрағасы

Витюк В.А.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» РМК бас директорының ғылым жөніндегі орынбасары

Курмангалиева Б.Қ.

«Т. Аманов атындағы №16 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ Директоры

Толеубекова С.С.

 

Тамақ өндірісінің технологиясы және биотехнология кафедрасының аға оқытушысы

Зейнуллина А.Ж.

Экономика және қаржы кафедрасының меңгерушісі

Нуржанова К.Х.

Ауыл шаруашылығы және биоресурстар кафедрасының меңгерушісі

Сапарова Г.С.

 

Жаратылыстану ғылыми пәндер кафедрасының меңгерушісі

Абдыханова Б.К.

Шет тілдер кафедрасының меңгерушісі

Степанова О.А.

Техникалық физика және жылуэнергетикасы кафедрасының меңгерушісі

Нұрғасымова А.А.

«7M06101-Информатика» білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты, МИФ-101 тобы

Сейтназарова Д.Р.

«6B01402-Музыкалық білім» білім беру бағдарламасының 3-курс білім алушысы, МО-901 тобы, Студенттік парламент спикерінің орынбасары

Нурбеков А.Б.

«6B01512-География-Тарих» білім беру бағдарламасы бойынша 3-курс білім алушысы, ГИ-901 тобы, «Энактус Шәкәрім» командасының капитаны

 
Білім беру