Академиялық кеңес құрамы

 
 2021-2022 оқу жылы
 
 2022-2023 оқу жылы

 

Білім беру