Әлеуметтік зерттеу материалдары

 
  Мектеп түлектерінің кәсіптік бағдары
 
 Шәкәрім түлектері
 
 1-ші курс материалдары
 
 Таза сессия жобасы аясындағы коррупция деңгейі
 
 «Семей қаласының тұрғындары, жұмыс берушілер жоғары білімнің сапасы және маман дайындаудағы Шәкәрім университетінің рөлі туралы» (2022ж.) сауалнама нәтижелері
 
 Оқытушы студент көзімен 

 

Университет