«Химиялық қоғам» студенттік ғылыми үйірмесі

Мақсаты: Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысына бағыттау, жоғары оқу орынында алған білімін, дағдысын болашақта өз қызметінде жүзеге асыруға дайындығын қалыптастыру, кәсіби-зерттеушілік дағдыларын дамыту.

Міндеттері:
-студенттердің даярлық деңгейін ескеріп, оларды әртүрлі шығармашылық қызметтерге дифференциялды тарту;
- педагогикалық зерттеу қызметінің мотивтерін қалыптастыру; студенттерге зерттеу мәдениетін, зерттеу қызметінің әдіснамасы мен әдістемесін игеруге көмектесу;
- жеке жобаны орындау тәжірибесін қалыптастыру;
-студенттердің зерттеу жұмыстарын (көрмелер, конференциялар, семинарлар) ұсынудың әртүрлі нысандарына қатысуын қамтамасыз ету
- студентті әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасауға баулу;
- қажетті білімді іздеуге және жинақтауға қызығушылығын күшейту арқылы академиялық үлгерімді арттыру үшін жағдай жасау.

  • Ұйым басшысы:Сапакова Айгуль Касенкановна - биология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
  • Телефон:+7(705)415-46-73
  • https://www.instagram.com/shakarim_kend