«Ғылым және техника» студенттік ғылыми үйірмесі

Мақсат:

- студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсендіруге көмектесу;
- теориялық және практикалық білім деңгейін арттыру;
- студенттік ғылыми үйірме жұмысы аясында инновациялық процестерге қатысу және басқару дағдыларын дамыту;
- практикалық есептер мен есептерді шешуде жобалық әрекет дағдыларын қалыптастыру;
- зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасау және дамыту;
- әрбір студенттің жеке тұлғаның қабілеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес шығармашылық дамуына өз құқығын жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- ғылыми ауысымды дайындау жүйесі шеңберінде ғылыми-педагогикалық кадрлардың резервін қалыптастыру үшін болашағы зор жастарды іріктеу.


Тапсырмалар:
- студенттердің ғылыми дайындық деңгейін көтеруге көмектесу;
- шығармашылық белсенділікті қалыптастыруға жағдай жасау;
- студенттердің кәсіби даярлығының сапасын арттыру;
- студенттерге өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізуге көмектесу және олардың ғылыми жұмыстарын ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;
- жоспарланған ғылыми конференциялар, конкурстар, көрмелер және т.б. туралы студенттерді уақытылы хабардар ету. және оларға қатысу мүмкіндігі.

  • Ұйым басшысы:Ибрагимов Надир Кадырович - техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
  • Телефон:+7(705)526-18-24