Ғылыми кеңес

Ғылыми хатшы: Саганаева Гульнур Бейсембаевна
Мекен жайы: 071412, ҚР, Семей қаласы, Глинка көш., 20А
Кабинет: 1208

 

 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

Ғылыми кеңестің негізгі міндеттері:


1.1 Университеттің тұжырымдамасын анықтау, стратегиясын, саясатын және даму мақсаттарын бекіту.

1.2. Университеттің оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

1.3.Ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер басшыларының және басқа да лауазымды тұлғалардың оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, қаржы, шаруашылық, халықаралық, ақпараттық және басқа да қызмет түрлерінің бағыттары, нысандары мен жүргізу әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдау.

1.4.Университет қызметінің ғылыми, оқу және өзге де бағыттары туралы Ережелерді бекіту.

1.5.Оқу процесін дамыту стратегиясы мәселелерін талқылау және шешу: мамандарды даярлаудың жаңа бағыттарын ашу, білім беру процесін кадрлық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету, Оқу бағыттары бойынша халықаралық байланыстар, студенттер контингентін қалыптастыру қорытындылары, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлауды қамтамасыз ету.

1.6.Университеттің ғылыми қызметін дамыту стратегиясының мәселелерін талқылау және шешу: ғылыми қызметтің басым бағыттарын бекіту, іргелі және қолданбалы зерттеулердің нәтижелері, инновациялық жобаларды іске асыру туралы университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын тыңдау.

1.7.Монографияларды, оқулықтарды, оқу құралдарын және әдістемелік әзірлемелерді басып шығаруды қарау және ұсыну.

1.8.Университеттің академиялық, құрметті атақтарын бекіту және беру.

1.9.Университет қызметкерлерін үкіметтік наградалар мен құрметті атақтарға ұсыну туралы, сыйлықтар мен стипендиялар алуға ұсыну туралы, “жоғары оқу орнының үздік оқытушысы”республикалық конкурсына қатысу үшін үміткерлерді ұсыну туралы мәселелерді қарау.

1.10. Қауымдастырылған профессор және профессор ғылыми атақтарын беру туралы ҚР Білім және ғылым министрлігі алдындағы қолдаухатты қарау.

1.11. Оқу жұмыс жоспарларын, оқу процесінің кестесін, академиялық күнтізбелерді бекіту және оларға өзгерістер енгізу.

1.12. Студенттерді ақылы бөлімнен білім грантына ауыстыру мәселелерін қарастыру.

1.13. Магистратура және докторантура арқылы ғылыми кадрларды даярлауды дамыту мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

1.14.Диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін – консультанттарын бекіту.

1.15.Университеттің оқу қызметін ұйымдастыру Ережелерін бекіту: білімді ағымдағы бақылау туралы, аралық аттестаттау туралы, стипендияға тағайындау тәртібі туралы, студенттердің жекелеген санаттарына жеңілдіктер беру және басқа да ережелер мен ережелер туралы.

1.16.Университеттің үздік студенттері, магистранттары арасынан атаулы стипендиялар мен түрлі қорлардың, ұйымдардың стипендияларын тағайындауға үміткерлерді ұсыну.

1.17. Студенттердің жекелеген санаттарына (жетім балалар, мүгедектер, аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттер) қосымша жеңілдіктер беру және материалдық қамтамасыз ету түрлері туралы шешімдер қабылдау.

1.18.МАК төрағаларын және білім берудің барлық деңгейлері бойынша “Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы” пәні бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссияларының құрамын бекіту;

1.19.Мемлекеттік емтихандар бағдарламаларын, білім берудің барлық деңгейлері бойынша қорытынды аттестаттау бағдарламаларын, білім беру бағдарламаларының тізілімін, оқу жұмыс жоспарларын, академиялық күнтізбелерді, ПОҚ педагогикалық жүктемесін бекіту, ҚР БҒМ НҚА-да көзделген басқа да мәселелер;

1.20.МЖМБС-ға сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын бекітуге университет басқармасына ұсыным;

1.21. Университет бөлімшелерінің, қоғамдық тамақтану және медициналық ұйымдардың жұмысы, білім алушылардың тұру жағдайлары үшін қажетті жағдайлар жасау мәселелерін қарау.

1.22.Тұлғаның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамытуды қамтамасыз ету, білім алушылардың адамгершілік, салауатты өмір салтын қалыптастыруға, азаматтық және патриотизмге тәрбиелеуге жәрдемдесу.

1.23.Әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ және ҚР басқа халықтарының тілін, салт-дәстүрлерін зерделеу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

1.23. Қоғамдық өзін-өзі басқару органдары мен қоғамдық бірлестіктердің қызметіне жәрдемдесу.

1.24. КЕАҚ Жарғысымен немесе ҚР заңнамасымен КеАҚ Директорлар кеңесінің немесе басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарау кезінде осы мәселелер бойынша қабылданған шешімдер ұсынымдық болып саналады.

1.25.Оның қарауына жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау заңнама мен КЕАҚ Жарғысымен жүзеге асырылады.

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ

 1. Ердембеков Бауыржан Аманкелдіұлы – Басқарма Төрағасы - Ректор
 2. Сағанаева Гүлнұр Бейсембайқызы – ғалым хатшы
 3. Оралқанова Индира Адылкановна – Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректор
 4. Жанар Қалибекқызы – Басқарма мүшесі-ғылым және инновация жөніндегі проректор
 5. Карибаев Мақсат Серікұлы – Басқарма мүшесі-әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор
 6. Турдин Серік Мұратханұлы – Комплаенс қызметінің басшысы
 7. Ісбек Берікхан –  Ғылым департаментінің директоры
 8. Есенгулова Нургуль Жансаповна – Ветеринария және агроменеджмент факультетінің деканы
 9. Мукаев Жандос Төлеубекұлы – Жаратылыстану-математика факультетінің деканы
 10. Қадыров Айбар Қабыкенұлы – Филология факультетінің деканы
 11. Нұрымхан Гүлнұр Несіптайқызы – Инженерлік-технологиялық факультетінің деканы
 12.  Тлемисов Ұлан Бағдатұлы – Гуманитарлық-экономика факультетінің деканы
 13. Еспенбетов Арап Слямұлы – Ғылыми орталықтың басшысы
 14. Тоқаев Зейнолла Қалымбекұлы – Ветеринария кафедрасының профессоры
 15. Әмірханов Құмарбек Жүнісбекұлы – Тағам өндірісі технологиясы және биотехнология кафедрасының профессоры;
 16. Берикханова Гульназ Еженхановна - Физика-математика ғылымдары және информатика кафедрасының профессоры;
 17. Каримов Мухтарбек Карпыкович – Тарих және құқық кафедрасының профессоры;
 18. Атантаева Бахыт Жумагазиевна – Тарих және құқық кафедрасының профессоры;
 19. Дюсембаев Серғазы Тұрлыбекұлы – Ветеринария кафедрасының профессоры
 20. Кливенко Алексей Николаевич – РЭЗҒО басшысы
 21. Қасымова Асем Аленовна – халықаралық ынтымақтастық орталығының басшысы
 22. Орынканова Жанар Муратбековна  – Білім сапасын бақылау орталығының басшысы
 23. Құрмамбаева Қарлығаш Солтанбековна – кәсіподақ комитетінің төрайымы
 24. Ғазизова Назгүл Слямболқызы – Әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының жетекшісі
 25. Мусабеков Ержан Асемханович – бас бухгалтер
 26. Абдыханова Бакытгуль Айдапкелевна – Шет тілдері кафедрасының меңгерушісі;
 27.  Рахымжанова Ақгуль  Махметхановна – Жаратылыстану ғылыми пәндер кафедрасының меңгерушісі
 28. Қасымов Асқар Бағдатұлы –  Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы, Техникалық физика және  жылу энергетикасы кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а.
 29. Куанышбаева Айжан Алпысбековна – Жұмыс беруші, университет серіктесі Семей қ. №40 ЖОББМ директоры
 30. Байтерекова Гульжахан Еримовна – Жұмыс беруші, университет серіктесі «Қазақстан Халық банкі» АҚ Семей қаласы бойынша директоры
 31. Рахадилов Бауыржан – Университет серіктесі, бірлескен инновациялық жобалар әзірлеушісі, PhD, қауымдастырылған профессор
 32. Илиасова Еркежан Ғабитқызы– «Филология» ББ 2-курс магистранты
 33. Сүлейменов Нұрбол – «100 үздік студент» медалінің иегері, Студенттік парламенттің бұрынғы жетекшісі, «Геодезия және картография» ББ 4-курс студенті

Ғылыми кеңес төрағасының орынбасары болып академиялық мәселелер жөніндегі проректор Оралканова Индира Адылқанқызы тағайындалсын.

 

П 042-04-2021 Семей қ. Шәкәрім ат. университеті КеаҚ Ғылыми кеңесінің қызметі туралы Ереже

Жоспар 2021-2022

Жоспар 2022-2023

 

 

Университет