«Ғылыми Альянс» студенттік ғылыми үйірмесі

Негізгі мақсаттар мен міндеттер:

- студенттердің зерттеушілік қабілеттерін ашуға және оқушылардың интеллектуалдық әлеуетін тәрбиелеуге жағдай жасау;
- студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге ынталандыру, ғылым мен білімнің интеграциясын одан әрі дамыту;
- студенттерді ғылыми-зерттеу және шығармашылық және танымдық іс-әрекетке тарту арқылы біріктіру;
- құрама тамақ өнімдерін, биологиялық өнімдерді, биологиялық белсенді қоспалар мен заттарды алу технологиясы мен процестерінің мүмкіндіктерін зерттеу, оларды тамақ өнеркәсібінде қолдану және тамақ өнімдерінің жаңа түрлеріне нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу.