Ваканттық гранттар

    Оқу үрдісінде босатылған білім беру гранттары білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға конкурстық негізде тағайындалады.
    Конкурсқа қатысу үшін  ақылы негізде оқитын білім алушы факультет деканаттарына төмендегідей құжаттарды ұсыну керек:
  • университет басшысының атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;
  • транскрипт;
  • жеке куәлігінің көшірмесі;
Өтініштер конкурстық комиссияда қарастырылады.
 

2021 — 2022 оқу жылына (қыс мезгілі) ваканттық гранттар бойынша хабарландыру

Қосымша бос гранттар бойынша хабарландыру 2020-2021 оқу жылы (ЖАО, жаз)

Өтініштерді қарастыру мәртебесі көрсетілген үміткерлердің тізімдері (2020-2021 оқу жылының жазғы семестрі)

2020-2021 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (жаз мезгілі)

2020 — 2021 оқу жылына (жаз мезгілі) ваканттық гранттар бойынша хабарландыру

2020-2021 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (қыс мезгілі 2)

Өтініштерді қарастыру мәртебесі корсетілген үміткерлердің тізімдері 2020-2021 (қысқы мезгіл 2)

2020-2021 оқу жылының бос гранттарын қайта бөлуге конкурс туралы хабарландыру (қыс мерзімі)

Өтініштерді қарастыру мәртебесі көрсетілген үміткерлердің тізімдері 2020-2021 (қысқы мезгіл 1)

2020-2021 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (қыс мезгілі 1)

2020 – 2021 оқу жылына (қыс мезгілі) қосымша бос гранттарыды тағайындау туралы хабарландыру

2020 — 2021 оқу жылына (қыс мезгілі) ваканттық гранттар бойынша хабарландыру

2019 — 2020 оқу жылына (жаз мезгілі) ваканттық гранттар бойынша хабарландыру

2019 — 2020 оқу жылына (қыс мезгілі) ваканттық гранттар бойынша хабарландыру

2021-2022 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (қыс мезгілі 2)

Өтініштерді қарастыру мәртебесі корсетілген үміткерлердің тізімдері 2021-2022 (қысқы мезгіл 2)

2021-2022 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (жаз мезгілі)

2021-2022 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (жаз мезгілі)

Ваканттық гранттарға өтініштерді қарастыру мәртебесі корсетілген үміткерлердің тізімдері 2021-2022 (жаз мезгілі)

2022 — 2023 оқу жылына (қыс мезгілі) ваканттық гранттар бойынша хабарландыру

2022-2023 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (қыс мезгілі)

Ваканттық гранттарға өтініштерді қарастыру мәртебесі корсетілген үміткерлердің тізімдері 2022-2023 (қыс мезгілі)

2022 — 2023 оқу жылына (жаз мезгілі) ваканттық гранттар бойынша хабарландыру

2022-2023 оқу жылына арналған босаған гранттарға үміткерлер тізімі (жаз мезгілі)

Ваканттық гранттарға өтініштерді қарастыру мәртебесі корсетілген үміткерлердің тізімдері 2022-2023 (жазғы мезгіл)